faschinen fascine faszyna wicker melioracja

PPH Import-Export
Mariusz Skwara
66-320 Trzciel POLAND
 
 

Budowa i kopanie stawów wodnych

Zajmujemy się przygotowywaniem sztucznych zbiorników wodnych. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na tworzenie akwenów rekreacyjnych, ozdobnych i hodowlanych. Budowa stawów to ciekawe rozwiązanie, które pozwala wzbogacić wygląd otoczenia i nadać niesamowitego charakteru krajobrazowi. Świetnie sprawdzają się na prywatnych posesjach, na terenach obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych, w parkach. Mogą być też wykorzystane do celów hodowli ryb.

Jak realizujemy usługę?

 • 1. Wstępne konsultacje
  Otrzymujemy od Klienta informacje o tym, jaki rodzaj zbiornika chcieliby uzyskać, jakiej wielkości, jakiego kształtu i w jakim miejscu. Dla prawidłowego przygotowania zbiornika przeprowadzamy także wizję lokalną, której istotnym elementem jest dokonanie pomiarów i zweryfikowanie ukształtowania terenu. Pozwala nam to ocenić, czy w miejscu, w którym Klient chciałby rozpocząć budowę stawu jest to możliwe.
 • 2. Przygotowanie projektu
  Na bazie otrzymanych od Klienta informacji oraz na podstawie wizji lokalnej możemy przygotować plan kopania stawu. Jesteśmy też otwarci na przeprowadzenie prac zgodnie z dostarczonym nam już projektem.
 • 3. Przygotowanie terenu
  W miejscu, w którym ma zostać wykonany zbiornik należy oczyścić teren. W przypadku, gdy znajduje się on na terenie zagospodarowanym z trawnikiem można delikatnie zdjąć darń i przenieść w inne miejsce. Na tak przygotowanym obszarze wyznaczamy zarys kształtu zbiornika.
 • 4. Kopanie stawu
  Przygotowujemy wykop pod akwen, dostosowując odpowiednią formę uszczelnienia w zależności od tego, na jakim rodzaju zbiornika zależy naszym Klientom. Stosujemy głównie specjalne membrany z syntetycznych kauczuków EPDM lub odpowiedniego rodzaju drenaż, które bardzo dobrze chronią przed „ucieczką” wody do gruntu.
 • 5. Zamontowanie systemów nawadniających
  Na życzenie klientów możemy przygotować odpowiednie systemy nawadniające i zamontować niezbędny do ich prawidłowego działania osprzęt. W przypadku zbiorników dedykowanych do celów hodowlanych wprowadzamy filtry biologiczne i mechaniczne.

Jakie rodzaje zbiorników występują?

 • O charakterze kąpielowym
  Są to akweny zamknięte, odizolowane od podłoża. W rzeczywistości rozwiązanie takie przyjmuje postać zbiornika z wyłączoną częścią kąpielową, odpowiednio wybetonowaną i zaopatrzoną we właściwie dostosowany system filtracji. Charakterystyczne dla tego rodzaju zbiorników jest zastosowanie dodatkowej przestrzeni po bokach. Poza sektorem wyznaczonym do kąpieli teren jest odpowiednio wypłycony i także zalany wodą – w tym obrębie może się w naturalny sposób rozwijać roślinność wodna.
 • O przeznaczeniu hodowlanym
  Kopanie stawu rybnego uzależnione jest od warunków terenowych i oczekiwań inwestora. Dno wyłożone jest odpowiedniego rodzaju materiałem uszczelniającym lub zastosowany jest właściwy drenaż. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich warunków, umożliwiających rozwój ryb. Taki akwen służy często także do odłowu ryb przez hobbystów zainteresowanych udanym połowem.
 • O charakterze dekoracyjnym
  Budowa stawów o przeznaczeniu ozdobnym nie wymaga zbyt głębokiego kopania. Akwen jest z reguły dość płytki. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich filtrów i systemów nawadniających, a także właściwe poprowadzenie odpływów, uszczelnień i drenaży, aby zagwarantować odpowiednie warunki do rozwoju roślinności wodnej. Takie akweny mają z reguły nieregularne kształty i mogą mieć też zróżnicowane poziomowo dno, dzięki czemu lepiej komponują się z naturalnym otoczeniem.
 • O przeznaczeniu specjalnym
  Kopanie stawu może przyjąć też formę przygotowania zbiornika retencyjnego, przeciwpowodziowego lub przeciwpożarowego.

Nasza firma oferuje kopanie stawów dedykowanych do różnego rodzaju zastosowań. Wybór konkretnego rozwiązania decyduje o charakterze prowadzonych prac, a także o wykorzystanych technologiach i stosowanych materiałach.